Een goede finish en veilige start in 2011

Bij deze wensen wij onze leden en bezoekers van de website een goed uit einde en een veilige start in 2011. Vandaag is bij de leden de nieuwjaarskaart op de deurmat gevallen of misschien nog net onderweg!

Tevens de oproep aan onze leden voor de ledenvergadering 2011

Op zondag 23 januari as wordt weer de jaarlijkse ledenvergadering van de club georganiseerd. Deze wordt wederom gehouden bij A1 Plaza te Amersfoort. De vergadering start om 15:00 uur. Tijdens de ledenvergadering zal het bestuur de (owner) leden informeren over de stand van zaken, zowel financieel als over ideeën voor het nieuwe jaar. Alle leden en owner-leden. Let op leden hebben GEEN stemrecht, maar hun mening wordt natuurlijk wel op prijs gesteld en hiervoor is ook ruimte, graag zelfs.
Dus heb je op- of aanmerkingen of suggesties voor evenementen en andere zaken m.b.t.  de club, kom naar de vergadering. Ben je niet in de gelegenheid om aanwezig te zijn maar je wilt wel inbreng hebben stuur dan een mail naar Rob van Velzen.
Briefje naar de nieuwe postbus kan natuurlijk ook:
Ford XR/RS club
Postbus 509
9200 AM  Drachten
Na de vergadering gaat het bestuur eten, (wokken) er is de mogelijkheid om gezellig aan te sluiten en verder te praten over de diverse onderwerpen. Kosten zijn wel voor eigen rekening € 28,90 p.p. (VOORAF BETALEN) onbeperkt wokken+drinken.
Als je naar de vergadering komt en evt. blijft eten geef dit dan even door via de mail aan: Rob van Velzen Geef even aan met hoeveel personen en of je blijft eten.  Je ontvangt een email terug met daarin de gegevens omtrent het betalen.
Tot zondag 23 januari 2011
Rob van Velzen