Update European Ford Event 2016

NEDERLANDS

Beste Clublane deelnemer,

Alle aanmeldingen zijn binnen, de inschrijving voor de Clublane is gesloten. We zijn qua aantal deelnemers op een enkele auto na gelijk geëindigd met vorig jaar, namelijk een totaal van 380 auto´s! Hier hebben wij de auto´s van bezoekers, concours en circuit deelnemers nog niet bij opgeteld. Een snelle rekensom leert dat het weer een evenement van formaat gaat worden! Naast de bestelling van mooi weer hebben wij nog één agendapunt open staan, namelijk de vrijwilligers.

Omdat het EFE sinds Landgraaf (2010) weer serieuze proporties begint aan te nemen, kunnen we het niet redden met de poule van vrijwilligers die wij op dit moment hebben. We hebben nog wat extra handen nodig bij de begeleiding van parkeren, clublane en de kassa. Dit neemt niet de gehele dag in beslag, maar slechts enkele uren in de ochtend. Wie wil ons daarbij helpen?

Help ons!
We komen op dit moment nog een groot aantal vrijwilligers tekort! Dit is een serieus probleem. Willen jullie een bericht uitzetten onder jullie Clublane deelnemers met de vraag wie de organisatie een handje zou willen helpen? Zoals gezegd hoeft dit niet de gehele dag te zijn. Wij zijn blij met alle extra handjes, hoe klein de bijdrage dan ook mag zijn. Een geslaagd EFE zorgt voor blije gezichten en nieuwe aanmeldingen voor de volgende editie. Kortom, vrijwilligers maken het evenement! Zonder vrijwilligers geen EFE. Als blijk van dank krijgen vrijwilligers een ‘Crew’ T-shirt, een gratis lunchpakket en mogen zij aan het einde van het evenement gratis deelnemen aan de afterparty-barbecue!

Aanmelden
Meld je aan als vrijwilliger bij Ronald via ronald@xrrs-club.nl. Ook voor vragen over de eventuele werkzaamheden mag je Ronald mailen. Wij hebben jullie hulp echt nodig!!
Clublogo aanleveren!

Tussen de verschillende clubs in komen dranghekken te staan, om clubs van elkaar te scheiden. Aan deze dranghekken willen wij jullie clublogo’s hangen voor de herkenning. Daarom willen wij je vragen om zo spoedig mogelijk een email te sturen naar clublane@xrrs-club.nl met in de bijlage een afbeelding van jullie clublogo (graag op zo groot mogelijk formaat). Wij zullen de logo’s op A4 afdrukken en gebruiken bij de Clublane!
Aanmeldingen Clublane EFE2016

23 Ford clubs uit 5 verschillende landen, gezamenlijk goed voor 380 autos en 520 personen. Hieronder een overzicht van de Clublane deelnemers. Klik op de afbeelding op de daadwerkelijke aantallen te bekijken.

Prijzen winnen?

Best of Clublane award
Ook dit jaar wint de Ford club die zich het leukste, mooiste en/of origineelste heeft opgesteld op de Clublane van het European Ford Event de ‘Best of Clublane Award’! Een bokaal en voor alle deelnemers een goodiebag gesponsord door Autowasshop.nl en Autobedrijf Mebu! Er wordt o.a. gekeken naar: algemene presentatie, auto’s op kleur, auto’s op bouwjaar, aanwezigheid promotiemateriaal, aankleding etc. Wees origineel!

Snelste tijd Circuit
Met de sprint en slalom zijn er zoals gewoonlijk ook weer mooie prijzen te winnen! In elke categorie maak je kans op een eerste, tweede en derde prijs. Dus pedal to the metal, binnen de veilige marges natuurlijk!

Winnaar Concours
Het concours is opgedeeld in verschillende categorieën (XR, RS, ST etc). Binnen elke categorie zijn er ook hier een eerste, tweede en derde prijs te winnen. Dus pak je poetsspullen bij elkaar en leef je uit!

Deelname Concours/Circuit

Alle deelnemers en bezoekers van het European Ford Event kunnen gratis deelnemen aan het Concours en het Circuit gedeelte. Je hoeft hiervoor tijdens dit evenement geen XRRS clublid te zijn. Aanmelden kan via Frans op franssobrino@xrrs-club.nl (deelname concours) of Alwin op alwin@xrrs-club.nl (deelname circuit). Je mag je ook op de dag zelf aanmelden bij de organisatie.

Mocht je al een parkeerplekje op de Clublane hebben, vergeet deze niet op te zeggen. Bij Concours en Circuit deelname sta je de hele dag bij die onderdelen geparkeerd. Een parkeerplek op de Clublane zou dan overbodig zijn en extra ruimte in beslag nemen voor een auto die ergens anders op het evenement geparkeerd staat. Ben jij al aangemeld voor de Clublane en wil je graag deelnemen aan Concours of Circuit? Meld jouw plekje dan af bij de Clublane via Marina op clublane@xrrs-club.nl. Jouw entreeticket blijft natuurlijk gewoon geldig, je rijdt bij binnenkomst alleen direct door naar het Circuit/Concours in plaats van naar de Clublane.

Ook bezoekers die een kaartje aan de kassa hebben gekocht mogen deelnemen aan het Concours/Circuit. Zij kunnen dit bij binnenkomst aangeven aan de kassiere, zodat ook zij direct door kunnen rijden naar het Circuit/Concours in plaats van naar de bezoekersparkeerplaats.

Hieronder vind je alvast een plattegrond van het evenement op 11 september. Dit programmaboekje zal bij aankomst aan alle deelnemers uitgereikt worden.
Programma EFE 2016

Nieuws

European Ford Event
Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom het European Ford Event door de Facebookpagina te liken. Alle nieuwtjes over aanmeldingen, wijzigingen, oproepjes en (dichter na het evenement toe) ook eventuele verkeersomleidingen worden gecommuniceerd via de event Facebookpagina van het European Ford Event. Klik hier om de Facebookpagina te bekijken.

Ford XRRS Club Nederland
Daarnaast vind je ander algemeen evenementnieuws en Ford gerelateerd nieuws op de Facebook pagina van de organisatie van het EFE, de Ford XRRS Club via de Ford XRRS Club Holland Facebookpagina.

Nieuwsbrief
Meld je gratis en vrijblijvend aan op de Ford XRRS Club nieuwsbrief om als eerste op de hoogte te worden gebracht van o.a. evenementnieuws, Ford nieuws en XRRS Club nieuws. Zo mis je geen evenement, ben je nooit te laat met aanmelden en ben je op de hoogte van eventuele acties, kortingen en wijzigingen tijdens een evenement. Klik hier om de voorgaande nieuwsbrieven te bekijken: augustus, juni, mei 2016. Klik hier om je aan te melden voor de nieuwsbrief. Afmelden kan op elk moment zonder verdere verplichtingen.
ENGLISH

Dear Clublane participant,

All applications are collected, we have closed the registration for the Clublane. With one or two exeptions, we finished at the same level (in terms of number of participants) as last year, with a total of 380 cars! In this number we didn’t even add the cars of visitors, concours and track participants. A quick calculation shows us that this again is going to be quite an event!
Delivery club logo!

Between the different clubstand there will be crush barriers, in order to separate the clubs from each other. On these crush barriers we want to hang your club logos. Therefore we want to ask you to send us an email to clublane@xrrs-club.nl as soon as possible, with attached a picture of your club logo (as large as possible). We will print the logos on A4 and use them on the Clublane!

Participants Clublane EFE2016

23 Ford clubs from five different countries, collectively accounting for 380 cars and 520 persons. Click here to see the actual numbers.
Award time!

Best of Clublane award
Also this year the Ford club that has the most attractive and original clubstand, can win the ‘Best of Clublane’ award! A trophy and a goodie bag for all participants sponsored by Autowasshop.nl and Autobedrijf Mebu! Things that will be checked: general presentation, cars selected on color, cars selected on year, promotion material, decoration etc. Be original!

Fastest time Circuit
As usual with the sprint and slalom you van win great prizes! In each category you can win a first, second and third prize. So pedal to the metal, of course, within the safe margins!

Winner Concours
The Concours is divided into different categories (XR, RS, ST etc). Within each category you can also win a first, second and third prize. So grab your detailing stuff together and make it count
Participation Concours/Circuit

All participants and visitors of the European Ford Event can participate in the Concours and Circuit part of the event. You don´t have to be a member of the Ford XRRS Club Holland to participate. You can register via Frans on franssobrino@xrrs-club.nl (participation concours) or via Alwin on alwin@xrrs-club.nl (participation circuit). You can also sign up on the day itself. Just ask the organization on the spot.

If you already have a parking spot at the Clublane, do not forget to cancel that. If you participate in the Concours and Circuit you will be parked there all day. A parking spot at the Clublane would be unnecessary and would take up extra space for a car that is actually parked somewhere else. If you are already subscribed to Clublane and you would like to participate in Concours or Circuit? Please cancel your parkingspace on the Clublane via Marina on clublane@xrrs-club.nl. Your entrance ticket remains valid, you just drive straight to the Circuit / Concours instead of the Clublane when you enter the event.

Visitors who bought a ticket at the cash register may also participate in the Concours / Circuit. They can indicate this when entering the gate (at cash register), so they can drive directly to the Concours / Circuit instead of the visitor parking lot.
Map European Ford Event 2016

You can already find the map of the event here. This map will be given to all visitors/participants upon arrival.
DEUTSCH

Sehr geerter Clublane Teilnehmer,

All applications are collected, we have closed the registration for the Clublane. With one or two exeptions, we finished at the same level (in terms of number of participants) as last year, with a total of 380 cars! In this number we didn’t even add the cars of visitors, concours and track participants. A quick calculation shows us that this again is going to be quite an event!Lieber Clublane Teilnehmer,

Alle Anwendungen werden gesammelt, haben wir die Registrierung für die Clublane geschlossen. Mit ein oder zwei Ausnahmen abgesehen, beendeten wir auf dem gleichen Niveau (in Bezug auf die Anzahl der Teilnehmer) wie im vergangenen Jahr mit insgesamt 380 Autos! In dieser Zahl haben wir nicht die Autos der Besucher, Concours und Circuit Teilnehmer beigefügt. Eine schnelle Berechnung zeigt uns, dass es wieder ein großes Ereignis wird.
Lieferung Club Logo!

Zwischen den verschiedenen clubstands wirden Hindernisse plaziert, um voneinander die Clubs zu trennen. Auf diesen Absperrungen wollen wir Ihren Club Logos hängen. Deshalb möchten wir Sie bitten, uns eine E-Mail zu senden (so schnell wie möglich) zu clublane@xrrs-club.nl, mit einem Bild von Ihrem Club-Logo angebracht (so groß wie möglich). Wir werden die Logos auf A4 drucken und verwenden sie auf dem Clublane!
Die Teilnehmer Clublane EFE2016

23 Ford Clubs aus fünf verschiedenen Ländern, mit zusammen einem Anteil von 380 Autos und 520 Personen. Nachfolgend eine Übersicht über die Clublane Teilnehmer. Klicken Sie hier, um die tatsächlichen Zahlen zu sehen.
Auszeichnung Zeit!

Best of Clublane Auszeichnung
Auch in diesem Jahr der Ford Club der die attraktivsten und original clubstand hat, kann gewinnen die “Best of Clublane” Auszeichnung! Eine Trophäe und ein Goodie Bag für alle Club Teilnehmer gesponserte von Autowasshop.nl und Autobedrijf Mebu! Dinge, die überprüft werden: allgemeine Darstellung, Autos auf Farbe ausgewählt, auf Jahr ausgewählte Autos, Werbematerial , Dekoration etc. Seien Sie originell!

Schnellste Zeit Kreis
Wie üblich konnen Sie bei den Sprint und Slalom tolle Preise gewinnen! In jeder Kategorie können Sie einen ersten, zweiten und dritten Preis gewinnen. So Pedal zum Metall, natürlich innerhalb der sicheren Margen!

Gewinner Concours
Der Concours gliedert sich in verschiedene Kategorien (XR, RS, ST usw.). Innerhalb jeder Kategorie können Sie auch einen ersten, zweiten und dritten Preis gewinnen.
Teilnahme Concours/Circuit

Alle Teilnehmer und Besucher des Europäischen Ford-Ereignis können im Concours und Circuit teilnehmen. Sie brauchen kein Mitglied der Ford XRRS Club Holland zu sein, zu beteiligen. Sie können registrieren bei Frans auf franssobrino@xrrs-club.nl (teilnahme Concours) oder Alwin auf alwin@xrrs-club.nl (Teilnahme Circuit) registrieren. Sie können auch am Tag selbst anmelden. Fragen Sie einfach die Organisation wann Sie dort ankommen.

Wenn Sie bereits ein Parkplatz am Clublane haben, vergessen Sie nicht, dass zu stornieren. Wenn Sie in den Concours und Circuit teilnehmen werden Sie den ganzen Tag dort geparkt werden. Ein Parkplatz am Clublane wäre unnötig und würde mehr Platz für ein Auto nehmen, das woanders tatsächlich geparkt ist. Wenn Sie bereits zu Clublane abonniert sind und Sie würden in Concours oder Circuit teilnehmen? Bitte kündigen Sie Ihre Abmeldung von Parken auf dem Clublane an bei Marina auf clublane@xrrs-club.nl. Ihre Eintrittskarte bleibt gültig, Sie fahren gerade nur auf dem Circuit / Concours statt des Clublane wenn Sie das Ereignis betreten.

Besucher, die ein Ticket an der Kasse gekauft hatten können auch in der Concours / Schaltung teilnehmen. Sie können das anzeigen bei das Tor eintritt (bei Kasse), so können sie direkt nach dem Concours / Circuit fahren anstelle der Besucherparkplatz.
Karte European Ford Event 2016

Sie können bereits die Karte von der Veranstaltung hier finden. Diese Karte wird für alle Besucher / Teilnehmer bei der Ankunft gegeben werden.
FRANCAIS

Cher participant Clublane,

Toutes les demandes sont recueillies, nous avons fermé l’inscription au Clublane. Avec un ou deux exeptions, nous avons terminé au même niveau (en termes de nombre de participants) que l’année dernière, avec un total de 380 voitures! Dans ce numéro, on n’a même pas ajouter les voitures des visiteurs, concours et les participants de la piste. Un calcul rapide nous montre que ce nouveau va être tout un événement!
Livraison logo du club

Entre les différents clubs viennent de se tenir dans les barrières à l’écrasement, afin de séparer les uns des autres clubs. Cette écrasement des barrières que nous voulons accrocher vos logos de club pour la reconnaissance. Par conséquent, nous voulons vous demander le plus tôt possible d’envoyer un courriel à clublane@xrrs-club.nl. Avec joint une photo de votre logo du club (comme sur le plus grand possible). Nous allons imprimer les logos sur A4 et utiliser le Clublane!
Les participants Clublane EFE2016

23 clubs de Ford, cinq pays différents, représentant collectivement pour 380 voitures et 520 personnes. Ci-dessous un aperçu des participants Clublane. Cliquez ici pour voir les chiffres réels.
Gagner un prix!

Best of Clublane prix
Aussi cette année, le club Ford qui a le clubstand le plus attrayant et original, peut gagner le ‘Best of Clublane’ prix! Un trophée et un goodie bag pour tous les participants parrainés par Autowasshop.nl et Autobedrijf Mebu! Les choses qui seront checken: présentation générale, les voitures sélectionnées sur la couleur, les voitures sélectionnées sur l’année, le matériel de promotion, décoration etc. Soyez original!

Le plus rapide Circuit de temps
Comme d’habitude avec le sprint et le slalom vous van gagner des prix! Dans chaque catégorie, vous pouvez gagner un premier, deuxième et troisième prix. Donc, la pédale au métal, bien entendu, à l’intérieur des marges de sécurité!

Concours Winner
Le concours est divisé en différentes catégories (XR, RS, ST, etc.). Dans chaque catégorie, vous pouvez également gagner un premier, deuxième et troisième prix.
Participation Concours/Circuit

Tous les participants et les visiteurs de la Ford Event européenne peuvent participer au Concours et Circuit partie de l’événement. Vous n’avez pas à être un membre de la Ford XRRS Club Holland à participer. Vous pouvez vous inscrire via Frans sur franssobrino@xrrs-club.nl (participation concours) ou via Alwin sur alwin@xrrs-club.nl (participation circuit). Vous pouvez également vous inscrire le jour même. Il suffit de demander à l’organisation sur place.

Si vous avez déjà une place de stationnement au Clublane, ne pas oublier d’annuler cela. Si vous participez au Concours et Circuit vous y serez stationné toute la journée. Une place de parking au Clublane serait inutile et prendrait un espace supplémentaire pour une voiture qui est effectivement stationné ailleurs. Si vous êtes déjà abonné à Clublane et vous souhaitez participer au Concours ou Circuit? S’il vous plaît annuler votre parkingspace sur le Clublane via Marina sur clublane@xrrs-club.nl. Votre billet d’entrée reste valable, il vous suffit de conduire straigt au Circuit / Concours à la place de l’Clublane lorsque vous entrez l’événement.

Les visiteurs qui ont acheté un billet à la caisse enregistreuse peuvent également participer au Concours / Circuit. Ils peuvent indiquer lors de l’entrée de la porte (à la caisse enregistreuse), afin qu’ils puissent conduire directement au Concours / Circuit au lieu du stationnement des visiteurs.
Carte European Ford Event 2016

Vous pouvez déjà trouver la carte de l’événement ici. Cette carte sera donnée à tous les visiteurs / participants à l’arrivée.