Algemene ledenvergadering

De algemene ledenvergadering van de Ford XR-RS club wordt op 19 januari 2014 gehouden bij MEBU in Nootdorp.
Jaap Nooteboom stelt zijn bedrijf open voor ons.
Jaap zal voor de leden die daar interesse voor hebben een rond leiding geven door zijn bedrijf.
En wat uitleg geven over wat er allemaal kan met je sportieve Ford model.

Het programma is als volgt :

10:30 tot 11:00 ontvangst leden met koffie en gebak
11:00 tot 12:00 rondleiding door het bedrijf
12:00 tot 13:00 lunch (div. belegde broodjes)
13:00 tot ±14:30 vergaderen
14:30 tot 16:00 nog wat napraten en wat drinken

Het geheel is GRATIS inclusief lunch voor de leden van de Ford XR-RS club.

Agenda vergadering:
1 Opening vergadering om 13:00
2 Ingekomen stukken.
3 Vaststellen agenda.
4 Op-aanmerkingen notulen Algemene Ledenvergadering 19 januari 2013.
5 Financieel verslag 2013.
6 Vaststellen kascommissie 2014.
7 Agenda van 2013 en voorlopige agenda 2014.
8 Ford XR-RS Club 2014
9 Rondvraag voor leden.
10 Sluiting.

Ben je niet in de gelegenheid om naar de vergadering te komen,
maar wil je toch tot het bestuur wenden, met ideeën,
op of aanmerkingen (opbouwende) kritiek geven.
Stuur dan (tot uiterlijk 15 januari 2014)
een e-mail naar:
rob@xrrs-club.nl
of een briefje naar:
Ford XR/RS Club,
postbus 509,
9200 AM Drachten.

Dus als je naar de ledenvergadering wil komen geef je dan op voor 15 januari 2014 via:
rob(a)xrrs-club.nl
o.v.v naam lid nummer en met hoeveel je komt.
(voor niet leden 10 euro p.p)

Autobedrijf Mebu
Laan van Ambacht 1-3
2631 RJ Nootdorp