EFE 13 september gaat helaas niet door

De strijd tussen het Fordvirus en het coronavirus

Al voor Corona begin van dit jaar wereldwijd een probleem werd, waren wij als Ford XRST Club met een bestuur van slechts zes vrijwilligers bezig met de voorbereidingen voor het European Ford Event; denk aan contracten met het evenemententerrein, verzekeringen, websites, drukwerk, vergunningen, social media berichten en leveranciers van o.a. dranghekken, marktkramen, geluidsapparatuur, poetsproducten en allerlei aanverwante zaken.

Coronaprotocol gemeente Venray
Ook dit jaar waren wij van plan het EFE voor jullie Fordfans te organiseren op de Raceway in Venray. De strijd met Corona werd rond de zomer echter serieus en het heeft inmiddels ook voor de club serieuze gevolgen. Wekelijkse aanpassingen in het coronaprotocol van de gemeente Venray zorgden voor veranderende vergunningseisen en goedkeuringen.

De Ford XRST Club streeft er elk jaar naar om een evenement neer te zetten waar wij als vrijwilligers en organisatie trots op terug kunnen kijken. Binnen de laatst gestelde regelaanpassingen vanuit de gemeente Venray omtrent Corona is ons dit gevoel ontnomen. We kunnen geen volwaardig evenement neerzetten waar wij achter staan; er is een maximaal aantal bezoekers opgelegd aan de Raceway door de gemeente Venray van 1000 personen. Elke bezoeker dient verplicht met gezichtsbedekking (mondkap) het terrein te betreden en dient gebruik te maken van de uitgezette eenrichting-looproutes om zich over het terrein te mogen verplaatsen.

De campingactiviteiten kunnen niet meer plaatsvinden zoals we gewend zijn, gezellig om een kampvuur zitten en praten over onze Ford hobby. De uitbraken zoals recentelijk op Terschelling bij camping de Appelhof hebben ook hier een stokje voor gestoken waarbij er een leuk en gezellig onderdeel moet afvallen van het European Ford Event.

Quarantaine
Daarnaast hebben wij een bedrijventerrein waar de helft van de kramen wordt gevuld door buitenlandse bedrijven. Deelname hieraan door bedrijven uit het Verenigd Koninkrijk heeft voor hen bij thuiskomst twee weken quarantaine tot gevolg. Deze maatregel heeft ervoor gezorgd dat veel bedrijven zich hebben afgemeld voor het EFE in 2020. Met het wegvallen van diverse bedrijven is er geen volwaardig bedrijventerrein zoals we dit gewend zijn op het European Ford Event.

Financieel
Stijgende kosten van o.a. het evenemententerrein hebben ons er dit jaar toe gedwongen de entreeprijzen na vijf jaar te moeten aanpassen. Het EFE is een evenement zonder winstoogmerk; de entreegelden dekken normaliter de kosten van het evenement, de organisatie werkt gratis. Het nu geldende maximum aantal bezoekers voorspelt een niet-kostendekkend evenement, wat betekent dat wanneer wij met deze voorkennis het evenement tóch door laten gaan, wij onverantwoordelijk om zouden gaan met het geld van de club en dus uiteindelijk van de clubleden. Dat is iets waar wij als bestuur niet achter staan.

Conclusie
Al deze zaken op een hoop gegooid heeft ons als bestuur helaas moeten doen besluiten om met veel pijn in ons blauwe Fordhart het evenement voor 2020 niet door te laten gaan.

Hoe nu verder?
Er zijn clubs die reeds plekken op de clublane hebben gereserveerd en kaartjes hebben gekocht. Wij zorgen dat elke club het geld wat zij aan ons hebben overgemaakt teruggestort krijgen. Wij willen iedereen vragen om de spullen die reeds verzamelt waren voor de versiering van de clubstand, te bewaren voor EFE2021. We’ll be back!

Het bestuur buigt zich over eventueel een eenvoudig en veilig alternatief, zoals bijvoorbeeld een toerrit. De vraag is hoeveel animo hiervoor is. Gedachten hierover mogen onder dit bericht geplaatst worden.

Wij hopen op betere tijden in 2021 waarbij we weer normaal evenementen kunnen gaan organiseren. Wij zullen jullie op de hoogte houden met de data voor volgend jaar en de invulling van het European Ford Event 2021.

Stay safe!

Met vriendelijk groet,
Het bestuur van de Ford XRST Club