Jaarlijkse ledenvergadering

Op zondag 24 januari 2010 wordt weer de jaarlijkse ledenvergadering van de club gehouden. Rectificatie in clubblad stond de datum met jaartal 2009. Deze wordt wederom gehouden bij A1 plaza te Amersfoort. De vergadering start om 15:00 uur.

Tijdens de ledenvergadering zal het bestuur de (owner)leden informeren over de stand van zaken, zowel financieel als over ideeën voor het nieuwe jaar. Alle leden en owner-leden. Let op leden hebben GEEN stemrecht, maar hun mening wordt natuurlijk wel op prijs gesteld en hiervoor is ook ruimte, graag zelfs.
Dus heb je op- of aanmerkingen of suggesties voor evenementen en andere zaken mbt  de club, kom naar de vergadering. Ben je niet in de gelegenheid om aanwezig te zijn maar je wilt wel inbreng hebben stuur dan een mail naar Rob van Velzen.

Briefje naar de nieuwe postbus kan natuurlijk ook:

Ford XR/RS club

Postbus 509

9200 AM  Drachten

Na de vergadering gaat het bestuur eten, (wokken) er is de mogelijkheid om gezellig aan te sluiten en verder te praten over de diverse onderwerpen. Kosten zijn wel voor eigen rekening € 28,90 p.p. (VOORAF BETALEN) onbeperkt wokken+drinken.

Als je naar de vergadering komt en evt. blijft eten geef dit dan even door via de mail aan: Rob van Velzen Geef even aan met hoeveel personen en of je blijft eten.  Je ontvangt een email terug met daarin de gegevens omtrent het betalen.

Tot zondag 24 januari 2010

Rob van Velzen