Het “European Ford Event 2012” gaat niet door.

Beste leden en Ford vrienden,

Hierbij de laatste informatie betreffende het “European Ford Event 2012”.

Vele zullen het wel al hebben vernomen. Terreineigenaar FlevOnice is failliet gegaan en de curator
voorziet geen mogelijkheden om aankomende evenementen door te laten gaan.
Geen goed bericht voor het aankomende European Ford Event.
Uiteraard hebben wij als bestuur van de XRRS-club niet stilgezeten. Er is achter de schermen veel
energie gestoken in de vraag: Hoe hiermee om te gaan?
Alle opties zijn doorgenomen. Lopende zaken zijn met spoed benaderd om te zien of het EFE 2012
op een andere lokatie doorgang kan vinden.

Als bestuur kunnen we geen genoegen nemen voor onverantwoord bestuurschap. Zaken als
vergunningen kunnen we niet afdwingen en financieel moet het draagbaar zijn voor de club.
Daarbij moeten we niet uit het oog verliezen dat we op zeer korte termijn belangrijke zaken moeten
kunnen regelen, met name de reclamecampagne.
De conclusie is dan ook weloverwogen en wordt door alle bestuursleden gedragen.
Het “European Ford Event 2012” gaat niet door.

Zeer teleurstellend, maar hiertegen is niet te werken.
We willen dan ook iedereen danken die zich, op welke wijze dan ook, betrokken heeft gevoeld met
de huidige situatie. Ook de diverse clubs die de medewerking hadden toegezegd voor het EFE 2012
willen we danken.

Het betekend zeer zeker niet dat het concept “European Ford Event” verdwijnt.
Integendeel, we gaan er voor om in 2013 weer een prachtig evenement neer te zetten.

Met vriendelijke groet,
Bestuur XRRS-club